Arezzo – Comunicado ao Mercado 18 08 2016 – Art 12 ICVM 358 (Aberdeen-Aumento)

Arezzo - Comunicado ao Mercado 18 08 2016 - Art 12 ICVM 358 (Aberdeen-Aumento)